Saturday, May 23, 2009

Halaman Sekolah

Kantin Sekolah

Bilik Komputer Sekolah


Pondok Ruangan Ilmu SekolahBagunan Sekolah
Kolam Ikan Sekolah

Friday, May 22, 2009

Sunday, May 17, 2009

Misi dan Visi
Untuk menjadi satu sekolah cemerlang , yang melahirkan pelajar berpengetahuan kemajuan teknologi terkini, berfikiran terbuka, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbanan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.

Untuk memberi peluang kepada pelajar menceburkan diri dengan aktif dalam pelbagai aktiviti kurikurum, ko-kurikulum, bina insan dan keceriaan melalui program PKKP ke arah perkembangan potensi individu secara menyeluruh.